Tagarchief: schrijven

Inleiding – 19 aanlegplaatsen tijdens onze Odyssee


De reikwijdte van de zoektocht naar “wie ben jij” is alomvattend. Jij en ik kunnen deze reikwijdte niet volledig in een boek opnemen. Tijdens onze zoektocht doen wij oneindig veel aanlegplaatsen aan. Bijna al deze aanlegplaatsen zullen in dit boek ontbreken. Maar op 19 van onze aanlegplaatsen zullen wij een beschrijving geven van de bevindingen die wij daar opdoen bij de vraag wie jij bent, wie jij was aan het begin der tijden voor jouw geboorte, en wie jouw voorouders waren.

De 19 speciale aanlegplaatsen in dit boek zijn gekozen aan de hand van de eerste priemgetallen. Wij hebben voor priemgetallen gekozen omdat deze groep getallen alléén deelbaar is door één en door zichzelf.

[1]

Soms worden priemgetallen gezien als alleenstaande buitenbeentjes zonder duidelijke samenhang, want zij zijn niet samengesteld uit andere getallen. Jij en ik vinden priemgetallen prima getallen[2], want al deze getallen zijn compleet in zichzelf. Priemgetallen vormen een geheel universum in zichzelf. Zij kennen geen begrenzing: zij gaan door tot in het oneindige. Ook zijn alle andere gehele getallen uit priemgetallen samen te stellen[3]. Wij houden op bij het priemgetal zeven om het boek niet oneindig dik te laten worden. Het blikveld van de meeste stervelingen is begrensd tot zeven; we hebben niet voor niets maar twee handen en tien vingers. Met veel inventiviteit konden de Mesopotamiërs met een hand tot twaalf tellen door hun duim langs de vingerkootjes van de vier vingers te bewegen[4]. Door daarbij ook een de andere hand te gebruiken konden zij tot 12 keer 12 – of een gros (= 144) – tellen. Dit twaalftallig stelsel is voor jou en mij te gekunsteld voor het ordenen van de beschrijving van onze zoektocht.

Door de priemgetallen tot 7 te volgen, krijgen wij de hoofdstukken één, twee, drie, vijf en zeven.

Het verslag van de zoektocht wordt afgesloten met een hoofdstuk nul – een centraal getal – dat pas laat is ontdekt. Het concept van nul als een getal is begonnen in India, waar pas in de 9e eeuw na Christus praktische berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van nul[5].

Hiermee is het aantal van 19 beschrijving van speciale aanlegplaatsen bepaald.

In het volgende bericht gaan wij verder met de inhoudsopgave van het boek.


[2] Zie: Enzensberger, Hans Magnus, De telduivel. Amsterdam: De Bezige Bij, 1998 – De derde Nacht

Eerste concept van het boek klaar


Na ongeveer vijf maanden schrijven heb ik in ruwe vorm het eerste concept voor het boek af.

Binnenkort zal ik in afzonderlijke pagina’s de eerste alinea’s van de hoofdstukken/paragrafen bij mijn blog voegen. Deze pagina’s zijn in te zien door in het menu de afzonderlijke hoofdstukken aan te klikken.

Nu zal ik beginnen met het herschrijven van de tekst en de leemtes in de tekst moeten worden aangevuld. Ik hoop dat het herschrijven iets sneller gaat dan het opzetten van de eerste ruwe versie.

Voor het invullen van de leemtes moet ik nog een aantal bronnen raadplegen.

Na het herschrijven volgt het redigeren van het tweede concept tot de eind versie. Er is dus nog voor zeker een half jaar werk.

Met deze blog kunnen jullie het proces van het herschrijven met mijn achterliggende overwegingen volgen.

Ik hoop dat jullie het interessant vinden om het boek te zien ontstaan.

Veel leesplezier gewenst!