Tagarchief: vedanā

Inleiding: Intermezzo – Vijf skandha’s


De twee hoofdpersonen zijn bezig met hun verslag over de eerste drie aanlegplaatsen op hun Odyssee. Het verslag in het Nederlands is bijna klaar; met het verslag in het Engels is een begin gemaakt.

De hoofdpersonen zijn op zoek naar een uitgever om het eerste deel van het verslag te publiceren.

In de tussentijd gaat uw Verteller verder met de inleiding op de vijf skandha’s in het Mahâyâna [1] Boeddhisme.

Volgens het Boeddhisme geven de vijf skandha’s alles wat wij nodig hebben voor onze spirituele ontwikkeling [2]. De vijf skandha’s zijn verschillende manieren van zelfreflectie of ervaringen van ons zelf; zij hebben betrekking op jou, mij en alles om ons heen.

De vijf skandha’s zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen:

 • een fysieke manier van zelfreflectie door vorm of materie (rūpa in het Sanskriet);
 • drie gevoelsmatige manieren van zelfreflectie en
 • (zelf)bewustzijn.

Nu zal ik een korte beschrijving van deze vijf skandha’s geven [3]:

 1. Vorm of materie (Sanskriet – rūpa):
  externe en interne materie. Extern, rūpa is de physieke wereld. Intern, rūpa omvat ons fysieke en fysiologisch  lichaam en zintuigen.
 2. Gevoelens of sensatie (Sanskriet – vedanā) :
  ervaren van een object als – bijvoorbeeld – aangenaam, onaangenaam of neutraal
 3. Perceptie, herkenning of onderscheid (Sanskriet – samjñā):
  waarneming of herkenning van een object (bijvoorbeeld, het geluid van een klok of de vorm van een boom).
 4. Mentale indrukken, impulsen, inprentingen (Sanskiet – samskāra):
  alle vormen van mentale gebruiken, gedachten, inprentingen, ideeën, opinies, vooroordelen en besluiten die worden geactiveerd door een object.
 5. Bewustzijn (Sanskriet – vijñāna): in het Mahâyâna Boeddhisme is de skandha “bewustzijn” de basis die alle bewuste ervaringen bewerkstelligt.

De skandha’s bestaan niet afzonderlijk. De Skandha’s ontstaan, worden gevormd en verdwijnen in onderlinge samenhang en onderlinge afhankelijkheid [4].

[5]

Na deze inleiding op de vijf skandha’s ontstaat de vraag waarom onze hoofdpersonen deze skandha’s niet als vijf aanlegplaatsen tijdens hun Odyssee aandoen.

Het volgende bericht geeft een eerste antwoord op deze vraag.


[1] Mahâyâna betekent vrij vertaald “groot vaartuig”. Alles en iedereen is aanwezig in het grote vaartuig, geen stofje is buitengesloten.

[2] Bron: Red Pine (Bill Porter), The Heart Sutra. Washington D.C.: Shoemaker & Hoard, 2004 p. 56

[4] Bron: Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, Vol. I. London: Cambridge University Press, 1957, p. 94